עלות:    לפני ביצוע המסת שומן המחיר הוא הגורם החשוב והמשפיע על בחירת השיטה והתהליך, הפרמטרים המשפעים על המחיר מורכבים ממספר משתנים כמו לדוגמה המקום בו מבצעים את הפעולה, הרופא המבצע, הניסיון שלו והמוניטין שלו, חשוב להיפגש עמו להתאים את שיטת המסת השומן , כמות המזרקים הנדרשים והאם אין מניעה רפואית לביצוע הפעולה.   גורם נוסף הוא מיקום המרפאה בה מבוצע טיפול המסת השומן המחיר מושפע ממקום הטיפול האם במרכז או בפריפריה האם במרפאה בעלת שם או מרפאה לא ידועה וצוות לא מוכר.  העלות עשויה להיות בין מאות בודדים -700 ₪ לאלפי שקלים- 14,000 ₪   היקר ביותר הוא טיפול בלייזר  בדרך כלל המחירים נעים לאזור בודד של טיפול בין 8000-4500 ₪